zawiązanie spółki zależnej Alumast GmbH

ALUMAST SA zawiązanie spółki zależnej Alumast GmbH

ALUMAST SA zawiązanie spółki zależnej Alumast GmbH

Nr: 7/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, że 20 lutego 2008 roku, została zawiązana spółka pod firmą "Alumast GmbH" z siedzibą w Lubece (Republika Federalna Niemiec), w której Alumast S.A. objęła 500 udziałów o wartości nominalnej 50 euro każdy, o łącznej wartości nominalnej 25.000 euro. Udziały te stanowią 100 % kapitału nowopowstałej spółki. Przedmiotem działalności nowej spółki będzie sprzedaż, import i eksport masztów flagowych i flag, słupów oświetleniowych oraz akcesoriów i usług związanych z tymi produktami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

kom ebi mln/mno/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl