uzyskanie certyfikatu TUV

ALUMAST SA uzyskanie certyfikatu TUV

ALUMAST SA uzyskanie certyfikatu TUV

Nr: 8/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 14.02.2008 roku Spółka uzyskała certyfikat jakości TUV, nr ewidencyjny 55/08/07/02/0, na maszty flagowe aluminiowe typu: stożkowe, stożkowe obrotowe, segmentowe PRO i ECO, exclusive super, exclusive z opuszczanym ramieniem, przewężany, teleskopowy, winder. Jednostką certyfikującą był TUV SUD Czech Sp. z o.o. Uzyskany certyfikat dowodzi, że badane produkty spełniają przepisy i normy Dyrektywy Rady Europy nr 2001/95/EC EN 40-6:2002, rozdział 6. Uzyskanie certyfikatu umacnia pozycje spółki na rynku rosyjskim oraz otwiera drogę do większej sprzedaży na rynku niemieckim.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1

kom ebi mln/mno/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl