Alumast SA rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Alumast SA rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Alumast SA rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Nr: 9/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2008 roku otrzymał informację Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, iż na mocy postanowienia z 10 marca 2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.740.600 zł do kwoty 2.180.000 zł, wynikający z emisji 91.600 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł oraz z emisji 347.800 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł. W chwili obecnej na kapitał zakładowy ALUMAST S.A. w kwocie 2.180.000 zł składa się 75.600 akcji zwykłych serii A, 10.080 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 183.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 141.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 870.300 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 91.600 akcji zwykłych na okaziciela serii IPodstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

kom ebi mln/mno/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl