Alumast SA Dom Maklerski PKO BP animatorem rynku akcji i praw do akcji spółki

Alumast SA Dom Maklerski PKO BP animatorem rynku akcji i praw do akcji spółki

Alumast SA Dom Maklerski PKO BP animatorem rynku akcji i praw do akcji spółki

Nr: 11/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, że zgodnie z umową podpisaną w dniu 19 marca 2008 roku, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. w Warszawie od dnia 2 kwietnia 2008 r. pełnić będzie zadania Animatora Rynku na rynku NewConnect dla akcji i praw do akcji spółki Alumast S.A.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu § 3 ust. 1

kom ebi mno/abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl