projekty uchwał ZWZA w dniu 12 maja 2008

ALUMAST SA projekty uchwał ZWZA w dniu 12 maja 2008

ALUMAST SA projekty uchwał ZWZA w dniu 12 maja 2008

Nr: 15/2008

Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którego zwołaniu informował w raporcie bieżącym nr 14/2008 z 17 kwietnia 2008.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 3 i § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Raport przekazany w formie załącznika.

Pełny raport dostępny jest na stronie:

http://www.gpwinfostrefa.pl/

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl