Alumast SA treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 12.05.2008

Alumast SA treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 12.05.2008

Alumast SA treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 12.05.2008

Nr: 16/2008

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Alumast S.A., które odbyło się 12 maja 2008 roku.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 punkt 5

Raport przekazany w formie załącznika.

Pełny raport dostępny jest na stronie:

http://www.gpwinfostrefa.pl/

http://www.newconnect.pl/nr/detB.php?id=1172

kom ebi mno/abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl