Alumast SA zmiana w składzie zarządu

Alumast SA zmiana w składzie zarządu

Alumast SA zmiana w składzie zarządu

Nr: 17/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 czerwca 2008r. Rada Nadzorcza Alumast S.A. podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Zarządu Pana Ryszarda Borysia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 11 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

kom ebi mno/abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl