produkcja w nowym zakładzie

ALUMAST SA produkcja w nowym zakładzie

ALUMAST SA produkcja w nowym zakładzie

Nr: 20/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 7 sierpnia 2008 roku zostało uruchomione pierwsze zlecenie produkcyjne w nowym zakładzie do produkcji słupów z żywic poliestrowych w Wodzisławiu Śląskim. Spółka otrzymała 6 sierpnia 2008 roku pozwolenie na użytkowanie hali mieszczącej wydział produkcji masztów i słupów oświetleniowych oraz placu składowego masztów i słupów z żywic poliestrowych na podstawie decyzji Nr 189/2008 podjętej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim 4 sierpnia 2008 roku.

Inwestycja częściowo finansowana jest ze środków unijnych. 25 lipca Spółka złożyła w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (GARR) sprawozdanie końcowe i wniosek o płatność z tytułu rozliczenia dotacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

kom ebi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl