uzyskanie certyfikatu zgodności na słupy oświetleniowe

ALUMAST SA uzyskanie certyfikatu zgodności na słupy oświetleniowe

ALUMAST SA uzyskanie certyfikatu zgodności na słupy oświetleniowe

Nr: 21/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2008 firma Alumast S.A. uzyskała certyfikat zgodności na produkcję słupów oświetleniowych z polimerów wzmacnianych włóknem szklanym zgodnie z wymaganiami normy EN 40-7:2002 o numerze 1020-CPD-070035622.

Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza spełnienie wymagań dyrektyw i norm zharmonizowanych Wspólnoty Europejskiej i upoważnia firmę Alumast S.A. do produkcji i sprzedaży słupów oświetleniowych polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym na rynku Unii Europejskiej.

Certyfikacją został objęty proces projektowania, produkcji i kontroli słupów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym.

Całość potwierdzono certyfikatem oraz przyznaniem prawa znakowania produktów znakiem CE.

Uzyskanie tego certyfikatu będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl