Alumast SA podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Alumast SA podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Alumast SA podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Nr: 22/2008

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 27 października 2008 roku została zawarta w dniu 24 listopada b.r. umowa z Kancelarią Biegłych Rewidentów "Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 193 w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok 2008.

Kancelaria Biegłych Rewidentów "Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 193 jest wpisana przez KIBR na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1631.

Rada Nadzorcza Spółki Alumast S.A. dokonała wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie art. 24 punkt 2.2. Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl