złożenie wniosku w sprawie zawarcia ugody dotyczącej spłaty kredytu

ALUMAST SA złożenie wniosku w sprawie zawarcia ugody dotyczącej spłaty kredytu

ALUMAST SA złożenie wniosku w sprawie zawarcia ugody dotyczącej spłaty kredytu

Nr: 2/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2009 roku złożył w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. wniosek w sprawie zawarcia ugody dotyczącej spłaty kredytu w wysokości 125.000 euro. Wniosek zakłada spłatę kredytu w 13 ratach, do stycznia 2010 roku włącznie.

Powodem złożenia wniosku o zawarcie ugody jest nieodnowienie kredytu przez bank oraz brak możliwości spłaty kredytu jednorazowo na koniec okresu kredytowania z uwagi na ograniczone wpływy wynikające z sezonowości sprzedaży.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl