Alumast SA przedłużenie umowy z autoryzowanym doradcą

Alumast SA przedłużenie umowy z autoryzowanym doradcą

Alumast SA przedłużenie umowy z autoryzowanym doradcą

Nr: 4/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Spółka w dniu 2 lutego 2009 roku przedłużyła umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect z firmą GoAdvisers S.A. z siedzibą w Katowicach na okres 12 miesięcy. Umowa obowiązuje do dnia 31.01.2010 roku.

Podstawia prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl