Alumast SA otrzymanie dotacji z funduszy unijnych

Alumast SA otrzymanie dotacji z funduszy unijnych

Alumast SA otrzymanie dotacji z funduszy unijnych

Nr: 5/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż złożony w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wniosek o płatność końcową w ramach umowy na dofinansowanie projektu "Uruchomienie linii technologicznej do produkcji słupów z żywic poliestrowych" został oceniony pozytywnie. W dniu 5.02.2009 zostało wypłacone dofinansowanie w wysokości 392.426,07 PLN. Łączna kwota otrzymanego wsparcia w ramach tego projektu wyniosła: 661.124,33 PLN. W opinii Zarządu zdarzenie to będzie miało pozytywny wpływ na płynność finansową Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl