dalsze działania związane z prowadzoną egzekucją

ALUMAST SA dalsze działania związane z prowadzoną egzekucją

ALUMAST SA dalsze działania związane z prowadzoną egzekucją

Nr: 11/2009

Zarząd Alumast S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2009 i 10/2009 informuje, iż 8 maja 2009 roku komornik, na wniosek DZ Bank Polska S.A., zajął ruchomości (środki trwałe oraz stany magazynowe) o łącznej wartości ponad 800.000 zł. W związku z prowadzoną egzekucją w sposób utrudniający prowadzenie działalności Zarząd Spółki rozważa złożenie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Uzasadniona to fakt, iż to wyłącznie działania DZ Banku prowadzą do wystąpienia przesłanki ogłoszenia upadłości Spółki tj. braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań, a istnieją bardzo mocne przesłanki przemawiające za celowością dalszego funkcjonowania spółki (ugruntowana pozycja na rynku, stały portfel zleceń).

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2 punkt 4, § 3 ust. 1.

kom ebi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl