Alumast SA zajęcie kolejnych wierzytelności

Alumast SA zajęcie kolejnych wierzytelności

Alumast SA zajęcie kolejnych wierzytelności

Nr: 14/2009

Zarząd Alumast S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2009, 10/2009 oraz 11/2009, informuje, iż 25 maja 2009 roku otrzymał kolejne zawiadomienia z dnia 22 maja 2009 r. o zajęciu wierzytelności w związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym z wniosku DZ Bank Polska S.A. Zawiadomienia te zostały skierowane do firm i instytucji, w tym do przypadkowych firm, kontrahentów, z którymi spółkę Alumast S.A. aktualnie nie łączą relacje biznesowe.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2 punkt 4, § 3 ust. 1.

kom ebi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl