Alumast SA uchylenie postanowienia Sądu dot. nadania klauzuli wykonalności bte

Alumast SA uchylenie postanowienia Sądu dot. nadania klauzuli wykonalności bte

Alumast SA uchylenie postanowienia Sądu dot. nadania klauzuli wykonalności bte

Nr: 15/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 25 maja 2009 roku Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny, postanowił uchylić postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 27 marca 2009 roku w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu oraz postanowił odmówić nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez DZ Bank Polska S.A. Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez DZ Bank Polska S.A. nie spełniał wszystkich wymogów formalnych uprawniających do nadania mu klauzuli.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2 punkt 4, § 3 ust. 1.

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl