Alumast SA podpisanie umowy przedstawicielskiej na terenie USA

Alumast SA podpisanie umowy przedstawicielskiej na terenie USA

Alumast SA podpisanie umowy przedstawicielskiej na terenie USA

Nr: 16/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż po kilkumiesięcznych negocjacjach podpisał umowę z międzynarodową firmą zajmującą się rozwojem biznesu i konsultingiem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w ramach której firma ta będzie działała jako wyłączny przedstawiciel Alumast S.A. na terenie USA. Ponadto do jej zadań będzie należało również: opracowanie strategii rozwoju biznesu i wypracowanie pozycji rynkowej Alumast S.A. na rynku USA, badanie możliwości współpracy z producentami oraz zbadanie możliwości przejęcia/ nabycia firm w USA. Umowa została zawarta na 2 lata z możliwością automatycznego odnowienia na kolejne lata. Umowa ta wchodzi w życie z datą otrzymania przez Alumast S.A. finansowania, o które również będzie zabiegał amerykański przedstawiciel w ramach podpisanej umowy na pozyskanie dodatkowego kapitału dla spółki Alumast S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

kom ebi zdz/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl