postanowienie sądu dot. wniosku o zabezpieczenie roszczenia majątkowego

ALUMAST SA postanowienie sądu dot. wniosku o zabezpieczenie roszczenia majątkowego

ALUMAST SA postanowienie sądu dot. wniosku o zabezpieczenie roszczenia majątkowego

Nr: 18/2009

Zarząd Spółki Alumast S.A. informuje, iż 27 maja 2009 roku otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w związku ze złożonym wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia Alumast S.A. o ustalenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności - w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego - czynności prawnych związanych z realizacją umowy z DZ Bank Polska S.A. Sąd oddalił wniosek Spółki ze względów formalnych twierdząc, że procedura cywilna nie dopuszcza możliwości zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności czynności prawnej dochodzonego w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego. Sąd nie rozstrzygnął o zasadności meritum sprawy tj. czy roszczenie Alumast S.A. jest uprawdopodobnione na tym etapie. Zarząd Spółki wspólnie z Kancelarią Prawną postanowił złożyć zażalenie na postanowienie sądu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

kom ebi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl