umorzenie postępowania egzekucyjnego z wniosku DZ Bank Polska SA

ALUMAST SA umorzenie postępowania egzekucyjnego z wniosku DZ Bank Polska SA

ALUMAST SA umorzenie postępowania egzekucyjnego z wniosku DZ Bank Polska SA

Nr: 19/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 1 czerwca 2009 otrzymał postanowienie Komornika, zgodnie z którym postępowanie egzekucyjne z wniosku DZ Bank Polska S.A. zostało umorzone na podstawie art. 825 pkt 2 kpc. Kosztami postępowania egzekucyjnego został obciążony w całości DZ Bank Polska S.A. Zarząd Alumast S.A. zamierza podjąć działania na drodze prawnej zmierzające do zaspokojenia roszczeń związanych z prowadzeniem przez DZ Bank Polska S.A. bezpodstawnej egzekucji wobec Alumast S.A.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 2 punkt 4, § 3 ust. 1.

kom ebi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl