wypowiedzenie umów kredytowych przez BGŻ SA

ALUMAST SA wypowiedzenie umów kredytowych przez BGŻ SA

ALUMAST SA wypowiedzenie umów kredytowych przez BGŻ SA

Nr: 21/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 5 czerwca 2009 roku otrzymał z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 97.479,38 zł. 5 czerwca 2009 roku wpłynęło również z Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. wypowiedzenie ugody dot. kredytu w wysokości 101.000 euro. Przyczyną wypowiedzenia umów jest sytuacja Spółki - złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

kom ebi zdz/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl