postanowienie sądu dot. złożonej skargi na czynności komornicze

ALUMAST SA postanowienie sądu dot. złożonej skargi na czynności komornicze

ALUMAST SA postanowienie sądu dot. złożonej skargi na czynności komornicze

Nr: 22/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 5 czerwca 2009 roku otrzymał postanowienie sądu z dnia 29 maja 2009 roku dot. złożonej skargi na czynności Komornika Sądowego dot. prowadzonego postępowania egzekucyjnego z wniosku DZ Bank Polska S.A. Sąd postanowił oddalić skargę przy czym postanowił również wstrzymać postępowanie egzekucyjne z rachunków bankowych w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, z wniosku DZ Bank Polska S.A. Sąd uznał, iż nie zostały naruszone przepisy proceduralne dot. postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

kom ebi zdz/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl