ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

ALUMAST SA ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

ALUMAST SA ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Nr: 23/2009

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 9 czerwca 2009 roku. Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w osobie Marka Lehmann.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

kom ebi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl