Raport bieżący z plikiem 9/2010

ALUMAST SA w upadłości - zmiany w porządku obrad oraz projektach uchwał ZWZA na dzień 23.06.2010

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej w Wodzisławiu Śląskim, adres: Marklowicka 30a nr KRS 0000031909, NIP 647-22-13-249, sąd rejestrowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 2.180.000,00 zł, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. w zw. z art. 401 § 1 k.s.h. w związku z uchwałą Zarządu z dnia 02.06.2010 ogłasza:

I.Ze względu na wniosek

a. akcjonariusza reprezentującego 13,97% kapitału zakładowego, zgłoszony dnia 02.06.2010r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2010 r. (ogłoszenie z dnia 26.05.2010r.) spraw dotyczących zmian Statutu Spółki Alumast oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast

b. akcjonariusza reprezentującego 8,94% kapitału zakładowego, zgłoszony dnia 02.06.2010r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2010 r. (ogłoszenie z dnia 26.05.2010r.) sprawy dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast

wprowadza się do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2010 r. (poza sprawami określonymi w ogłoszeniu z dnia26.05.2010r.) następujące sprawy:

1.Zmiany Statutu Spółki, jak w załączonych projektach uchwał;

2.Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak w załączonych projektach uchwał.

3.Powołanie członka Rady Nadzorczej, jak w załączonym projekcie uchwały

II.Zaproponowane przez Akcjonariuszy projekty uchwał w sprawach przedstawionych powyżej (pkt. I) oraz formularze do głosowania korespondencyjnego nad tymi projektami zostaną udostępnione akcjonariuszom na stronie internetowej spółki www.alumast.eu od dnia ogłoszenia o wprowadzeniu zmian do porządku obrad, a więc od dnia 02.06.2010r. Projekty uchwał będą nadto dostępna w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30 a, od dnia 02.06.2010r., w godz. od 8.00 do 16.00.

III.Pozostałe postanowienia ogłoszenia z dnia 26.05.2010r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pozostają bez zmian.

Data: 2010-06-02

Temat: Zmiany w porządku obrad oraz projektach uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy dot. ZWZA na dzień 23.06.2010.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść: Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej w Wodzisławiu Śląskim, adres: Marklowicka 30a nr KRS 0000031909, NIP 647-22-13-249, sąd rejestrowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 2.180.000,00 zł, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. w zw. z art. 401 § 1 k.s.h. w związku z uchwałą Zarządu z dnia 02.06.2010 ogłasza:

I.Ze względu na wniosek

a. akcjonariusza reprezentującego 13,97% kapitału zakładowego, zgłoszony dnia 02.06.2010r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2010 r. (ogłoszenie z dnia 26.05.2010r.) spraw dotyczących zmian Statutu Spółki Alumast oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Alumast

b. akcjonariusza reprezentującego 8,94% kapitału zakładowego, zgłoszony dnia 02.06.2010r. w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2010 r. (ogłoszenie z dnia 26.05.2010r.) sprawy dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast

wprowadza się do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2010 r. (poza sprawami określonymi w ogłoszeniu z dnia26.05.2010r.) następujące sprawy:

1.Zmiany Statutu Spółki, jak w załączonych projektach uchwał;

2.Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jak w załączonych projektach uchwał.

3.Powołanie członka Rady Nadzorczej, jak w załączonym projekcie uchwały

II.Zaproponowane przez Akcjonariuszy projekty uchwał w sprawach przedstawionych powyżej (pkt. I) oraz formularze do głosowania korespondencyjnego nad tymi projektami zostaną udostępnione akcjonariuszom na stronie internetowej spółki www.alumast.eu od dnia ogłoszenia o wprowadzeniu zmian do porządku obrad, a więc od dnia 02.06.2010r. Projekty uchwał będą nadto dostępna w siedzibie Alumast S.A. w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30 a, od dnia 02.06.2010r., w godz. od 8.00 do 16.00.

III.Pozostałe postanowienia ogłoszenia z dnia 26.05.2010r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pozostają bez zmian.

Załączniki:

Projekt Uchwaly nr 2 - zmiana w zwiazku z wnioskami Akcjonariuszy.pdf

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi

http://demo.e-pap.pl/espi

kom espi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl