Raport bieżący 12/2010

ALUMAST SA informacja o transakcjach sprzedaży akcji

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A w upadłości układowej informuje, iż 12 października 2010 roku otrzymał komunikat o sprzedaży akcji Spółki o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej Alumast SA, działając na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka KDG Invest Limited dokonała następujących transakcji:

•w dniu 14 września 2010 roku sprzedała 250 szt. akcji spółki Alumast SA za 4,29 zł (cztery złote 29/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

•w dniu 15 września 2010 roku sprzedała 100 szt. akcji spółki Alumast SA za 4,30 zł (cztery złote 30/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

•w dniu 21 września 2010 roku sprzedała 2650 szt. akcji spółki Alumast SA za 4,30 zł (cztery złote 30/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

•w dniu 21 września 2010 roku sprzedała 900 szt. akcji spółki Alumast SA za 4,50 zł (cztery złote 50/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

•w dniu 5 października 2010 roku sprzedała 6100 szt. akcji spółki Alumast SA za 4,29 zł (cztery złote 29/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

•w dniu 5 października 2010 roku sprzedała 228 szt. akcji spółki Alumast SA za 4,40 zł (cztery złote 40/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

•w dniu 6 października 2010 roku sprzedała 100 szt. akcji spółki Alumast SA za 4,38 zł (cztery złote 38/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

•w dniu 11 października 2010 roku sprzedała 450 szt. akcji spółki Alumast SA za 4,35 zł (cztery złote 35/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż Spółka dokonująca transakcji KDG Invest Limited jest blisko ze mną związana (jestem Dyrektorem Generalnym w KDG Invest Limited), a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki Alumast SA. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro."

kom espi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl