Raport bieżący 17/2010

ALUMAST SA informacja o transakcjach sprzedaży akcji

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A w upadłości układowej informuje, iż 30 listopada 2010 roku otrzymał komunikat o sprzedaży akcji Spółki o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej Alumast SA, działając na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka KDG Invest Limited dokonała następujących transakcji:

- w dniu 24 listopada 2010 roku sprzedała 50 000 szt. akcji spółki Alumast SA za 3,00 zł (trzy złote 00/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach transakcji pakietowej na rynku NewConnect.

- w dniu 25 listopada 2010 roku sprzedała 54 893 szt. akcji spółki Alumast SA po średniej cenie 4,02 zł (cztery złote 02/100) za każdą akcję. Transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

- w dniu 26 listopada 2010 roku sprzedała 75 szt. akcji spółki Alumast SA po cenie 4,00 zł (cztery złote 00/100) za każdą akcję. Transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż Spółka dokonująca transakcji KDG Invest Limited jest blisko ze mną związana (jestem Dyrektorem Generalnym w KDG Invest Limited), a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki Alumast SA."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl