Raport bieżący 23/2010

ALUMAST SA informacja o transakcjach nabycia akcji

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Alumast S.A w upadłości układowej informuje, iż 10 grudnia 2010 roku otrzymał komunikat o nabyciu akcji Spółki o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Bartosz Zalewski, jako Członek Rady Nadzorczej Alumast SA w upadłości układowej, działając na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka GoAdvisers S.A. dokonała następujących transakcji:

- w dniu 7 grudnia 2010 roku nabyła 300 000 szt. akcji spółki Alumast SA u upadłości układowej za 3,00 zł (trzy złote 00/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach transakcji pakietowej na rynku NewConnect.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca zakupu jest blisko ze mną związana (pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu GoAdvisers S.A.), a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki Alumast SA w upadłości układowej."

kom espi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl