Raport bieżący 10/2011

ALUMAST SA informacja o sprzedaży akcji

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść: Zarząd Alumast S.A informuje, iż 29 sierpnia 2011 roku otrzymał komunikat o sprzedazy akcji Spółki o następującej treści:

"Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej Alumast SA, działając na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka KDG Invest Limited dokonała następujących transakcji:

- w dniu 25 sierpnia 2011 roku sprzedała łącznie 50 000 szt. akcji spółki Alumast SA za 1,50 zł (jeden złoty 50/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się na podstawie umowy cywilnoprawnej, poza rynkiem NewConnect.

Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji KDG Invest Limited jest blisko ze mną związana (jestem Dyrektorem Generalnym w KDG Invest Limited), a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki Alumast SA"

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl