Projekt

W ramach Grupy Kapitałowej Alumast S.A. funkcjonuje biuro projektowe. Nasi inżynierowie – eksperci z dziedzin materiałowych, specjaliści elektrycy i praktycy branż energetycznej, kolejowej i infrastruktury – opracowują techniczne i architektoniczne koncepcje rozwiązań dla potrzeb klientów.

Oferujemy projekty infrastrukturalne dla budowy i modernizacji oświetlenia, w tym Autonomicznych Systemów Oświetlenia opartych na odnawialnych źródłach energii, do zastosowania w rozwiązaniach publicznych i indywidualnych.