WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 29 września 2017

Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2017 roku o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyna Stencel, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa, informacja o ilości akcji oraz liczbie głosów na dzień 02.09.2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Proponowane zmiany statutu

Tekst jednolity statutu

Liczba akcji

Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dn. 29.09.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 czerwca 2017

Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 roku o godz. 10.30, w Kancelarii Notarialnej not. Agata Kałusowska-Dyakowska, ul. Wałowa 29, 44-300 Wodzisław Śląski.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Liczba akcji oraz liczba głosów na dzień 01.06.2017

Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

Opinia do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Skonsolidowany raport roczny z 2016 rok

Opinia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Wniosek Zarządu dot. podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 10 czerwca 2016

Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2016 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, ul. Dworcowa 3, Katowice.

Projekty uchwał ZWZ

Alumast S.A. Raport Roczny za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta za 2015 rok

Wniosek Zarządu

Wzór pełnomocnictwa

Liczba akcji oraz liczba głosów na dzień 13.05.2015

Treść uchwał podjętych na ZWZ 10.06.2016